Vyhledávání


Kontakt

Vladimír Vrbický
Němčice 167
Němčice
561 18

608 905 505

E-mail: vrbickyvlada@seznam.cz

Zemní práce a demolice

Firma Vladimír Vrbický provádí zemní práce, demolice a související stavební činnost od založení firmy. Zemní práce i demolice doplňuje autodoprava, aby byla služba kompletní. Předností naší práce je:

 • profesionalita
 • dlouholetá zkušenost
 • osobní přístup
 • vysoká pečlivost

 

Terénní úpravy

Terénní úpravy jsou zemní práce a změny terénu, jimiž se mění vzhled, vlastnosti či účel využití prostředí. Provádí se buď samostatně, dle plánovaného využití prostoru anebo jako činnost navazující na demolice nepotřebných staveb. Jedná se převážně o:

 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů včetně autodopravy
 • rovnání a svahování terénů
 • zahrnovací práce
 • sejmutí nebo rozprostření ornice
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • úprava komunikací
 • přípravné práce pro stavby

 

Výkopové práce

Výkopové práce jsou zemní práce, při kterých dochází k účelovému přesunu zeminy. Podobně jako terénní úpravy se provádí buď samostatně anebo v návaznosti na demolice. Výkopové práce se dělají pro pozemní, dopravní, průmyslové a inženýrské stavitelství. Jedná se převážně o:

 • výkopové a zahrnovací práce, podkop
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • výkopy pro inženýrské sítě vodovod, plynovod, kanalizace
 • výkopy základů a základových pásů pro stavby a rodinné domy
 • výkopy pro bazény, jezírka, sklepy a další
 • uložení zeminy a sutě

 

Demolice

Demolice a další bourací práce nejsou přímo zemní práce, neboť v první řade nejde o úpravu terénu, ale odstranění vysloužilých objektů. Zemní práce na demolici pak navazují a to buď formou terénní úpravy pro přípravu následného využití prostoru anebo formou výkopových prací při zakládání nové stavby v prostoru. Kromě samotné demolice objektů nebo staveb zajišťujeme také odvoz a úklid odpadu z demolice. 

 

Zimní údržba

Zimní údržba také není druh zemní práce, jde spíš o účelné využití techniky a lidí v zimním období, kdy je stavební činnost technologicky omezená a sněhová nadílka komplikuje běžný provoz. Provádíme zejména:

 • pluhování komunikací, jak veřejných tak i účelových
 • údržba parkovišť a dalších užitných ploch
 • odklízení a odvoz sněhových návějí a bariér

 

Prodej substrátů

Stavební substráty pro zemní práce mají využití zejména pro terénní úpravy a výkopové či zásypové práce. Pomocí vlastní autodopravy dodáváme zejména:

 • písek
 • štěrk
 • drť
 • mulčovací kůru
 • a další materiály